voorbereiding

Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (221) materieel strafrecht

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij voorbereidingshandelingen, deelneming en criminele organisatie aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1993
AA19930497

Gasopslag in Langelo, vervolg

Ik had

R.J.B. Schutgens

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie | Column
december 2014
AA20140917

maart 1998

Katern 66: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nijmeegse scooter

N. Rozemond

Hoge Raad 17 december 2013, nr. 12/02825, ECLI:NL:HR:2013:1964 (Nijmeegse scooterzaak); Hoge Raad 17 december 2003, nr, 12/02841, ECLI:NL:HR:2013:1966 (Nijmeegse scooterzaak)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2014
AA20140841

Zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming als algemeen beginsel van behoorlijk ondernemingsbestuur: het PUEM arrest

P. Roos

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijk arrest (PUEM-arrest; Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734) worden er twee in het ondernemingsrecht van belang zijnde rechtsbeginselen besproken te weten: het beginsel dat besluiten van een ondernemer zorgvuldig voorbereid dienen te worden en het beginsel dat een regel ook feitelijk door het normadressaat van die regel kan worden nageleefd. Voorafgaand aan de bespreking van de beginselen wordt het arrest behandeld.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910809

Toont alle 6 resultaten