Foltering in Turkije: de publieke verklaring van het CPT


In dit artikel in de reeks Mensenrechten wordt de werking van het Comité van de Raad van Europa besproken. Dit Comité waakt tegen folteringen en onmenselijke behandelingen door de Lid-Staten. In dit artikel wordt de werking van dit Comité besproken op basis van het CPT-Verdrag. Verder in het artikel wordt een zaak rondom folteringen in Turkije besproken.