Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

Amnesty Internationaal: Turkije

Amnesty International, A. van Essen

In dit artikel wordt beschreven hoe Turkije ondanks ondertekening van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de plichten en rechten van burgers uit deze wet toch schendt mede uit hoofde van een Anti-Terreurwet.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1995
AA19950204

De functionele immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen in civiele procedures

L.J. van den Herik

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) (Vierde Sectie) 14 januari 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD003435606, Appl.No. 34356/06 en 40528/06 (Jones e.a. t. het Verenigd Koninkrijk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140299

De semi-monistische invloed van het Statuut van het Internationaal Strafhof op nationaalrechtelijke vervolging van internationale misdrijven

G.G.J. Knoops

Rechtbank Rotterdam 7 april 2004, nr. 10/000050-03, ECLI:NL:RBROT:2004:AO7178, LJN-nummer AO7178 Deze zaak kan worden gezien als een eerste voorbeeld waarbij zich de semi-monistische rol van het internationaal strafrecht als het gaat om de doorwerking naar de nationale rechtssfeer voordeed. Immers, deze zaak betrof een vervolging ten overstaan van een Nederlandse strafrechter: - van een niet-Nederlander - voor feiten gepleegd buiten Nederland, en - Welke feiten zijn gepleegd jegens een niet-Nederlands slachtoffer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2004
AA20040729

De zaak Soering

C.E. du Perron, H. Wattendorff

In dit artikel komt de zaak Soering aan de orde. Een uitspraak van het EHRM van 7 juli 1989 stond centraal in hoeverre de uitlevering van een Duitser door Engeland aan de Verenigde Staten na verdenking van moord. De vraag is of deze uitlevering strijdigheid oplevert met art. 3 EVRM. In het artikel wordt eerst ingegaan op de feiten van de zaak. Vervolgens komt de beslissing van het EHRM en de gronden daarbij aan de orde. Ter illustratie van het onmenselijke karakter van wat gevangenen in de Verenigde Staten moeten ondergaan in afwachting op hun executie wordt een brief van een veroordeelde afgedrukt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1990
AA19900019

Decembermoorden

Y. Buruma

Hoge Raad 18 september 2001, nr. 00749/01, ECLI:NL:HR:2001:AB1471 (Decembermoorden Suriname) Cassatie in het belang der wet bij artikel 12 Sv procedure. Legaliteitsbeginsel en ongeschreven volkenrecht; legaliteitsbeginsel en rechtsmachtrecht; beperking universaliteitsbeginsel in verband met foltering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2002
AA20020099

Foltering – een onuitroeibaar kwaad?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op het toezichthouden op mensenrechtenschendingen door verschillende organen. Ook wordt er ingegaan op de rapportage over schendingen van de mensenrechten in het bijzonder die van foltering. Hiervoor is een speciale rapporteur ingesteld. In het artikel wordt het mandaat en de bevoegdheden van de rapporteur.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1993
AA19930036

Foltering in Turkije: de publieke verklaring van het CPT

M. Kuijer

In dit artikel in de reeks Mensenrechten wordt de werking van het Comité van de Raad van Europa besproken. Dit Comité waakt tegen folteringen en onmenselijke behandelingen door de Lid-Staten. In dit artikel wordt de werking van dit Comité besproken op basis van het CPT-Verdrag. Verder in het artikel wordt een zaak rondom folteringen in Turkije besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1994
AA19940854

Het is bon ton om European Union bashing te bedrijven

Interview met P.H. Kooijmans, hoogleraar Volkenrecht te Leiden en oud-Minister van Buitenlandse Zaken

S.E. Bartels, I. Giesen

P.H. Kooijmans (1933) studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan diezelfde instelling promoveerde hij in 1964 en werd hij in 1965 benoemd tot hoogleraar Volkenrecht. In de periode 1973-1977 was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. Van 1978 tot eind 1992 was hij wederom hoogleraar Volkenrecht, ditmaal aan de Rijksuniversiteit Leiden. Al deze werkzaamheden vormden geen beletsel voor inspanningen in het kader van de Verenigde Naties. Kooijmans was voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens en speciaal rapporteur inzake foltering. Vanaf 1 januari 1993 heeft hij als minister van Buitenlandse Zaken het kabinet-Lubbers-III versterkt. Kooijmans is tegenwoordig weer terug op zijn oude stek aan de RUL. Wij spraken 50 jaar na D-Day met de demissionaire minister, voornamelijk over de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Verdieping | Interview
november 1994
AA19940725

maart 1989

Katern 30: Strafrecht

D. Paridaens

september 1993

Katern 48: Penitentiair recht

A. van Vliet

december 1997

Katern 65: Penitentiair recht

M.M. Boone

december 1999

Katern 73: Mensenrechten

M.L. van Emmerik

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond