Fiscale eenheid over de grenzen


Hoge Raad 16 maart 1994, nr. 27764, ECLI:NL:HR:1994:ZC5622, BNB 1994/191 met noot J. Hoogendoorn (Antilliaanse fiscale eenheidsdochter)

De in artikel 1, lid 1 Belastingregeling voor het Koninkrijk neergelegde anti-discriminatiebepaling brengt met zich mee dat de in artikel 15 Wet Vpb 1969 aan de vorming van een fiscale eenheid gestelde voorwaarde dat de betrokken vennootschappen zijn opgericht naar Nederlands recht niet verhindert dat een feitelijk in Nederland gevestigde doch naar Antilliaans recht opgerichte NV als dochter deel uitmaakt van een fiscale eenheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: februari 1995

Archiefcode: AA19950143

Hoge Raad 16-03-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC5622) zaaknummer: 27764

anti-discriminatie belastingvoordeel concern fiscale eenheid vennootschappelijke verhoudingen

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie