Toont alle 5 resultaten

Fiscale eenheid over de grenzen

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 16 maart 1994, nr. 27764, ECLI:NL:HR:1994:ZC5622, BNB 1994/191 met noot J. Hoogendoorn (Antilliaanse fiscale eenheidsdochter) De in artikel 1, lid 1 Belastingregeling voor het Koninkrijk neergelegde anti-discriminatiebepaling brengt met zich mee dat de in artikel 15 Wet Vpb 1969 aan de vorming van een fiscale eenheid gestelde voorwaarde dat de betrokken vennootschappen zijn opgericht naar Nederlands recht niet verhindert dat een feitelijk in Nederland gevestigde doch naar Antilliaans recht opgerichte NV als dochter deel uitmaakt van een fiscale eenheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1995
AA19950143

Hoe een belastingmaatregel tegelijkertijd discriminatoir en niet-discriminatoir kan zijn

M.F. de Wilde

Hoge Raad 15 december 2017, nr. 16/02919, ECLI:NL:HR:2017:3128

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2018
AA20180323

september 2000

Katern 76: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 maart 2001, nr. 35425, ECLI:NL:HR:2001:AB0630, BNB 2001/329 De standaardvoorwaarden voor de fiscale eenheid dienen door de rechter te worden getoetst aan de wet, ongeschreven rechtsregels en algemene rechtsbeginselen. Bij constatering van strijd dient de inspecteur opnieuw te beschikken met inachtneming van de rechterlijke uitspraak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2002
AA20020352

Wat is een rechtspersoon in de zin van artikel 51 Sr?

D.R. Doorenbos

Post thumbnail Op alle rechtsgebieden wordt de rechtspersoon erkend als rechtssubject. Het begrip rechtspersoon heeft echter niet overal dezelfde inhoud. Vooral in het strafrecht bestaat de neiging aan het begrip rechtspersoon een autonome betekenis toe te kennen. De wetgever heeft die neiging bevorderd, door in artikel 51 Sr een verruimende bepaling met een open einde op te nemen. Dat kan leiden tot disharmonieën tussen de rechtsgebieden.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
september 2023
AA20230676

Toont alle 5 resultaten