Fataal politiegeweld en het recht van nabestaanden


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 4 mei 2001, Application no. 24746/94, ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694 (Hugh Jordan v. The United Kingdom).

In de noot van prof. Y. Buruma bij dit arrest wordt ingegaan op art. 2 EVRM waarbij het recht op leven centraal staat. In het arrest en de noot wordt besproken in hoeverre de staat een onderzoeksplicht heeft bij een fataal slachtoffer veroorzaakt door geweld van staatswege.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y. Buruma

Verschijning: september 2001

Archiefcode: AA20010665

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 04-05-2001 (ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694) zaaknummer: 24746/94

proportionaliteit recht op leven subsidiariteit

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht MensenrechtenStrafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie