Faked in China


De bescherming van het intellectueel eigendomsrecht in China vormt voor de EU een grote uitdaging. Ondanks het feit dat China het IE-recht sinds 1979 erkent, zijn schendingen door bedrijven uit China aan de orde van de dag. De vraag rijst hoe de EU zich zou moeten opstellen tegenover China om de bescherming van IE-rechten beter te waarborgen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. Ahlers, M. Neekilappillai

Verschijning: december 2012

Archiefcode: AA20120897

China intellectuele eigendomsrecht TRIPS-overeenkomst

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Opinie Redactioneel