China

Toont alle 8 resultaten

Consequenties van weigering door Rusland en China om deel te nemen aan zeerechtarbitrage

O. Spijkers

Post thumbnail

Wat zijn de juridische en praktische consequenties van niet-deelname, door de verwerende staat, aan zeerechtarbitrage? Deze vraag wordt behandeld door de niet-deelname van Rusland aan de Arctic Sunrise-arbitrage en de niet-deelname van China aan de arbitrage inzake de Zuid-Chinese Zee, te bestuderen en deze procedures met elkaar te vergelijken. Hoe ver moeten de arbiters gaan om, ondanks de afwezigheid van één van de twee partijen in het geschil, toch tot een gebalanceerd oordeel te komen? Moeten de arbiters dan zelf maar argumenten gaan bedenken die de niet-deelnemende Staat mogelijk had kunnen opwerpen of gaat dat te ver?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
december 2017
AA20171016

Faked in China

F. Ahlers, M. Neekilappillai

De bescherming van het intellectueel eigendomsrecht in China vormt voor de EU een grote uitdaging. Ondanks het feit dat China het IE-recht sinds 1979 erkent, zijn schendingen door bedrijven uit China aan de orde van de dag. De vraag rijst hoe de EU zich zou moeten opstellen tegenover China om de bescherming van IE-rechten beter te waarborgen.

Opinie | Redactioneel
december 2012
AA20120897

Global Trade and Global Stakes

A plea for alignment and smart strategy

M. Antzoulatos-Borgstein

Using the Dutch ASML case as a junction, the author aims to connect corporate and global trade objectives to government concerns. As fierce competition in trade is not uncommon, a comparison is made with the phenomenon of war, and how coalition forming, deployment of balanced strategies and informed decision making are in the interests of all stakeholders concerned.

Opinie
februari 2021
AA20210160

Handelsconflicten – waar moet dat heen met de WTO?

M.C.E.J. Bronckers

Post thumbnail Het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verloopt niet volgens de WTO-regels. Maar dit is geen op zichzelf staand incident. De wereld is een stuk minder voorspelbaar geworden; dat geldt ook voor handelsbetrekkingen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200694

Nieuwe regels voor productaansprakelijkheid

P.W.J. Verbruggen

Post thumbnail Sinds 1985 kennen we in Europa uniforme regels ter vergoeding van schade veroorzaakt door gebrekkige producten. De opkomst van software, AI en mondiale waardeketens maken echter duidelijk dat deze regels sterk verouderd zijn. Het productaansprakelijkheidsrecht gaat daarom op de schop. Deze amuse beschouwt in kort bestek wat er te veranderen staat.

Opinie | Amuse
maart 2024
AA20240198

Politieke psychologie bij de terugkeer van de geschiedenis: Ivan Krastev, Stephen Holmes en Anne Applebaum

M.A. Luining

De liberale democratie staat wereldwijd onder druk. De ‘terugkeer van de geschiedenis’ blijkt een existentieel probleem. Zelfs (of juist) als de liberale democratie het enige narratief is, ligt haar teloorgang alsnog op de loer. Deze raadselachtige paradox wordt onder andere met politiekpsychologische overpeinzingen belicht door twee werken: I. Krastev & S. Holmes, Falend Licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won maar de vrede verloor van Ivan Krastev & Stephen Holmes en De schemering van de democratie. Over de verlokkingen van een autoritair systeem van Anne Applebaum.

Literatuur | Boekbespreking
oktober 2021
AA20210952

Recht over de grenzen: de strijd tegen namaak in China

S.A.L. Josaputra

In dit artikel in de reeks Rode draad 'Over de grens' wordt ingegaan op de ontwikkeling, bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in China. Daarbij wordt op verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht ingegaan zoals het handelsmerken-, auteurs- en octrooirecht.

Overig | Rode draad | Over de grens
december 2006
AA20060868

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 53

Zambrano bij mogelijke uithuisplaatsing

Toont alle 8 resultaten