Ex qua viri boni nominantur


In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A.M. Kinneging

Verschijning: september 1998

Archiefcode: AA19980750

legisme natuurrecht positivisme recht rechtvaardigheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel