Estate planning? Een generalistisch specialisme

Van de Embryowet tot de Wet studiefinanciering 2000


Estate planning is een vakgebied, dat gezien kan worden als een generalistisch specialisme, waar diverse civielrechtelijke en fiscale rechtsgebieden bijeenkomen en geïntegreerd worden aangepakt rondom het overlijden van een natuurlijk persoon. Estate planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van het (familie)vermogen naar (meestal) de volgende generatie en het (tijdelijke) beheer van dat vermogen na overlijden. Estate planning kan gezien worden als het sluitstuk op de financiële planning van een persoon.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.W.J.M. Schols

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AA20071002

belasting erfrecht estate planning familievermogen overlijden schenking

Burgerlijk recht Erfrecht

Perspectief Perspectiefartikel