Erkenning: wordt het geen tijd de waarheid onder ogen te zien?


Het gebeurt niet dagelijks dat een tussenbeschikking de krant haalt, en zeker niet een tussenbeschikking van de kantonrechter in Brielle. Deze uitspraak, die verderop in dit artikel aan de orde komt, illustreert tot welke problemen ons huidig afstammingsrecht, waarin de erkenning een rechtshandeling is, kan leiden. Het wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht brengt daarin geen essentiële veranderingen. In dit stuk wordt bepleit om meer recht te doen zowel aan degenen die, zonder de biologische ouders te zijn, met een kind in gezinsverband leven, als aan het belang van een kind om te weten van wie het afstamt. Daartoe is een fundamentele wijziging van het afstammingsrecht noodzakelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Moons

Verschijning: november 1993

Archiefcode: AA19930763

afstammingsrecht biologische ouders erkenning family life vaderschapstest wijziging

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Verdieping Studentartikel