afstammingsrecht

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

‘Daad’ in de zin van artikel 1:204 lid 4 BW

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 2 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:148 (mrs. M.V. Polak, C.E. du Perron, H.M. Wattendorff, F.J.P. Lock en S.J. Schaafsma; A-G mr. M.L.C.C. Lückers)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2024
AA20240349

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
december 2012
AA20120898

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
december 2016
AA20160976

Erkenning: wordt het geen tijd de waarheid onder ogen te zien?

H. Moons

Het gebeurt niet dagelijks dat een tussenbeschikking de krant haalt, en zeker niet een tussenbeschikking van de kantonrechter in Brielle. Deze uitspraak, die verderop in dit artikel aan de orde komt, illustreert tot welke problemen ons huidig afstammingsrecht, waarin de erkenning een rechtshandeling is, kan leiden. Het wetsvoorstel tot herziening van het afstammingsrecht brengt daarin geen essentiële veranderingen. In dit stuk wordt bepleit om meer recht te doen zowel aan degenen die, zonder de biologische ouders te zijn, met een kind in gezinsverband leven, als aan het belang van een kind om te weten van wie het afstamt. Daartoe is een fundamentele wijziging van het afstammingsrecht noodzakelijk.

Verdieping | Studentartikel
november 1993
AA19930763

Het recht op afstammingsgegevens: ‘Wilde speculations’

C. Forder

In deze opiniërende bijdrage wordt ingegaan op regels en procedures rondom het afstammingsrecht. Waarom is het heden ten dage zo belangrijk dat men weet van wie men afstamt?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1998
AA19980087

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

In het buitenland tot stand gekomen afstammingsrechtelijke betrekkingen

L. Strikwerda

Hoe gaat het Nederlandse internationale privaatrecht om met de erkenning van in het buitenland tot stand gekomen afstammingsbetrekkingen. Luc Strikwerda gaat in op deze vraag.

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

juni 1993

Katern 47: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1994

Katern 52: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1994

Katern 53: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1995

Katern 57: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond