Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding


Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 08/03771, ECLI:NL:HR:2009:BH2815, LJN: BH2815 (De Treek/Dexia). Ook wel bekend als Effectenlease Dexia. 

Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 07/11290, ECLI:NL:HR:2009:BH2811, LJN: BH2811 (Levob/Bolle). Ook wel bekend als Effectenlease Levob.

Hoge Raad 5 juni 2009, nr. 08/00909, ECLI:NL:HR:2009:BH2822, LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon)

Effectenlease; proefproces; Aansprakelijkheid Bank; schending zorgplicht; restschuldrisico; bijzondere zorgplicht; artikel 6:98 BW, stelplicht- en bewijslastverdeling; artikel 6:228 lid 1 onder b BW; misleidende reclame; artikel 6:194 BW; artikel 3:44 lid 1 en 4 BW; Wet op het consumentenkrediet; effectenlease-overeenkomst. Collectieve afwikkeling massaschade; artikel 7:907 BW; artikel 3:12 BW; opt-out-mogelijkheid; artikel 7:908 lid 2; Koersextra; Hefboomeffect; Sprintplan; Korting Kado; De Treek; Dexia; Levob; Bolle; Stichting Gedupeerde Spaarconstructie; Aegon


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh

Verschijning: maart 2010

Archiefcode: AA20100188

Hoge Raad 05-06-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2815) zaaknummer: 08/03771,
Hoge Raad 05-06-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2811) zaaknummer: 07/11290,
Hoge Raad 05-06-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BH2822) zaaknummer: 08/00909

Dexia effectenlease proefprocedures restschuldrisico schending zorgplicht

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie