Dworkin

Toont alle 11 resultaten

Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie (Digitaal boek)

P.B. Cliteur, A. Ellian

Post thumbnail Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

9789069165431 - 16-08-2005

De vergissing van Dworkin of het belang van interdisciplinair onderzoek

A. Vlieger

Antonio Damasio is neuroloog. Op basis van onderzoek naar patiënten met een specifieke hersenaandoening concludeert hij in zijn boek De vergissing van Descartes dat rede en emoties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zogenaamd puur rationele beslissingen bestaan niet. In dit artikel bespreek ik of hieraan de conclusie verbonden zou kunnen worden dat ook Dworkin zich vergist heeft met zijn stelling dat rechters recht toepassen, niet creëren. Langs deze weg benadruk ik het nut van interdisciplinair onderzoek.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2006
AA20060195

Dworkins denkfout. Object en methode in de rechtstheorie

H.T.M. Kloosterhuis

Harm Kloosterhuis vertelt over Ronald Dworkin, zijn verzet tegen een inhoudelijk neutrale beschrijving van het recht, zijn theorie van het ene juiste antwoord, zijn debat met H.L.A. Hart en zijn denkfout.

Opinie | Column
september 2017
AA20170698

Eenhoorns, heksen en Dworkin: een reactie

C.W. Maris

In dit artikel gaat prof. mr. C.W. Maris in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel waarin Dworkin's visie op natuurlijke rechten uiteen gezet wordt.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1991
AA19910642

Er is geen enkel logisch verband tussen waarheid en demonstrabiliteit

Verslag van de lezing van R. Dworkin tijdens het 'Erasmus seminar on legal theory'

M.W. Hesselink

Van 14 tot en met 22 maart 1991 werd in Brussel voor de derde keer het 'Erasmus seminar on legal theory' gehouden. Hoogtepunt van dit seminaar was een lezing van de Amerikaanse rechtsfilosoof R. Dworkin over interpretatie. Dit artikel is een verslag van deze lezing.

Verdieping | Studentartikel
juli 1991
AA19910556

juni 1988

Katern 27: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

maart 1994

Katern 50: Rechtsfilosofie

A. Soeteman

december 1994

Katern 53: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

juni 1995

Katern 55: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Same difference

E.H. Hondius

Voor (beginnende) juristen zijn niet alleen juridische bronnen interessant, ook een blad als de New Yorker kan juridische inspiratie bieden, aldus Ewoud Hondius in deze column.

Opinie | Column
december 2020
AA20201116

Staat van verwarring

Over euthanasie, vergevorderde dementie en het recht op leven

B.C. van Beers

Post thumbnail Mag een arts op grond van een eerder opgestelde euthanasieverklaring het leven van haar diep demente patiënt beëindigen, omdat zij meent dat er sprake is van uitzichtloos, ondraaglijk lijden, zelfs als de inmiddels wilsonbekwaam geworden patiënt zelf expliciet zegt (nog) niet dood te willen? Onlangs beantwoordde de rechtbank Den Haag deze vraag bevestigend. Dit artikel biedt een kritische juridische en rechtsfilosofische analyse van het vonnis.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2020
AA20200141

Toont alle 11 resultaten