Een onverschoonbare termijnoverschrijding in Enschede


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2069, nr. 200002411/1, AB 2001, 215 m.nt. FM en Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 1 juni 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB2070, nr. 200002413/1, JB 2001, 106 m.nt. A.R. Neerhof

In deze noot bij de uitspraak rondom SE Fireworks wordt ingegaan op al dan niet verschoonbare termijnoverschrijding bij het instellen van beroep, ontwerp-besluiten en de bekendmaking daarvan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010905

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 01-06-2001 (ECLI:NL:RVS:2001:AB2069) zaaknummer: 200002411/1,
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 01-06-2001 (ECLI:NL:RVS:2001:AB2070) zaaknummer: 200002413/1

beroepstermijn besluit formele rechtskracht termijnoverschrijding

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie