Een on(t)roerende zaak


Redactioneel artikel over de horizontale werking van grondrechten, i.c. discriminatieverbod, bij de verkoop van een huis. De redacteuren spreken de hoop uit dat hier meer duidelijkheid over ontstaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Meijer, J. Postma

Verschijning: oktober 1993

Archiefcode: AA19930713

aanbod discriminatie gelijkheid grondrechten horizontale werking vraag

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel