horizontale werking

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De Algemene wet gelijke behandeling op de helling?

L. van Binnebeke, M. Bootsman

Redactioneel artikel waarin het wetsvoorstel van Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) wordt besproken. Deze wet is een uitwerking van artikel 1 Gw en beslaat verhoudingen tussen burgers. De redacteuren denken dat de opzet van de wet bij de parlementaire behandeling al achterhaald is. Wel zien zij een goede taak weggelegd voor de Commissie gelijke behandeling mits de adviezen alleen door een rechter afgewezen mogen worden als dat grondig gemotiveerd wordt.

Opinie | Redactioneel
februari 1992
AA19920072

De horizontale werking van de vrijverkeersbepalingen inzake goederen: een baanbrekende uitspraak van (de Vijfde Kamer van) het Hof van Justitie?

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 juni 2002, zaak C-159/00, ECLI:EU:C:2002:343 (Sapod Audic/Eco-Emballages SA) Vijfde Kamer van het Hof van Justitie. Dit arrest behandeld de belangrijke vraag of artikel 28 EG ook horizontale werking heeft, oftewel of het verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen ook tussen particulieren kan worden ingeroepen.

oktober 2002
AA20020731

De rechtstreekse en onrechtstreekse werking van EG-richtlijnen

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 juli 1994, zaak C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 (Paola Faccini Dori/Recreb Srl) Arrest van het HvJ EG waarbij aan de orde komt in hoeverre richtlijnen die niet geïmplementeerd zijn voor burgers rechtstreeks werking hebben. Daarnaast is de uitspraak van belang in het licht van de horizontale werking van richtlijnen. In de noot wordt op beide punten ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940845

Doorwerking van het EU Handvest van de grondrechten in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 15 januari 2014, zaak C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2 (Association de Médiation Sociale (AMS)/Union locale des syndicats CGT en Laboubi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2014
AA20140749

Een on(t)roerende zaak

I. Meijer, J. Postma

Redactioneel artikel over de horizontale werking van grondrechten, i.c. discriminatieverbod, bij de verkoop van een huis. De redacteuren spreken de hoop uit dat hier meer duidelijkheid over ontstaat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1993
AA19930713

Het leerstuk van de horizontale directe werking van Unie­grondrechten op de voet gevolgd

M. de Mol

Post thumbnail De grondrechten van de Europese Unie kunnen rechtstreeks van toepassing zijn in verhoudingen tussen particulieren en zelfs verplichtingen voor particulieren met zich brengen. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het leerstuk van de horizontale directe werking is volop in ontwikkeling. Dit artikel analyseert de actuele stand van zaken.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2019
AA20190371

Horizontale werking van EU-richtlijnen – meer mooie mogelijkheden na het arrest K.L.?

H.C.F.J.A. de Waele

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 20 februari 2024, C-715/20, ECLI:EU:C:2024:139 (K.L.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2024
AA20240555

juni 1988

Katern 27: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

juni 2000

Katern 75: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

september 2004

Katern 92: Staatsrecht

R. de Lange

Nawoord op bovenstaande reactie

I. Meijer, J. Postma

Kort nawoord bij een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940017

Reactie op: Een on(t)roerende zaak

E.G.M. van Ooijen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over de horizontale werking van grondrechten.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1994
AA19940016

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond