Een Nederlandse mediationwet

Poging 4


Anders dan veel andere landen kent Nederland geen mediationwet. Drie pogingen in het verleden om tot zo’n wet te komen hebben de eindstreep niet gehaald. In zijn Kamerbrief van 20 januari 2020 heeft Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, aan de Tweede Kamer bericht dat er een nieuw voorstel voor een Mediationwet aankomt. Wat wil hij rond mediation regelen en wat niet? De brief van de minister bevat een voorzet. In deze bijdrage wordt het voornemen van Dekker van een context voorzien en worden de belangrijkste keuzes die volgens de Kamerbrief gemaakt worden, besproken.


Advertorial

 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Allewijn

Verschijning: december 2020

Archiefcode: AA20201127

ADR alternatieve geschilbeslechting mediation mediator ODR Richtlijn 2008/52/EG Sander Dekker Van der Steur

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation

Opinie