Een juridische blik op het elektriciteitssysteem op zee


Nederland en de Noordzee-buurlanden hebben flinke ambities voor windenergie op zee. Deze ambities worden alleen gehaald als er genoeg investeringszekerheid is. Daarvoor is een solide juridisch kader nodig. In het juridische kader voor wind en elektriciteitskabels op zee zijn keuzes afhankelijk van elkaar, en van technologische innovatie. Dit artikel legt uit hoe.