Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Bouwen zonder omgevingsvergunning

Over hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bebouwingsgebieden

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3978, zaaknr. 201900152/1/A1


Advertorial

Volop online leren met een webinarbundel

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een
CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en geregeld uw kennis aanscherpen. Zo kunt u flexibel en voordelig deelnemen aan CPO-webinars. U kunt kiezen uit twee webinarbundels: de Webinarbundel 10 punten en de Webinarbundel Onbeperkt. Met de Webinarbundel 10 punten kunt u voor een totaal aan 10 PO-punten webinars volgen (€ 595,-). Wilt u een jaar lang onbeperkt webinars kunnen volgen? Kies dan voor de Webinarbundel Onbeperkt. Voor € 895,- (btw-vrij) kunt u hiermee 12 maanden lang volop online leren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2020
AA20200594

De lange weg naar de Omgevingswet

G.A. van der Veen

Post thumbnail Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Samen met vier algemene maatregelen van bestuur vervangt die 26 wetten en vele amvb’s op het terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Na de achtergronden en doelstellingen van de wet, de totstandkomingsgeschiedenis en de inhoud van de Omgevingswet komen in dit artikel mogelijke pijnpunten en kritiek op de wet of onderdelen daarvan aan de orde.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2023
AA20230649

Dynamiek tussen wet en beleidsregel in het omgevingsrecht. Veranderd houvast voor burger en bestuursrechter

A.G.A. Nijmeijer

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1374, zaaknr. 201904125/1/R1 (mr. Verburg) Artikel 3.1 lid 1 Wro; artikel 4:81 Awb

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2020
AA20200965

Eens Natura 2000, voor altijd Natura 2000?

C.W. Backes

Post thumbnail Het ‘schrappen’ van Natura 2000-gebieden is niet mogelijk. Juridisch zou mogelijk zijn de instandhoudingsdoelstellingen van dergelijke gebieden te wijzigen. Of dit ecologisch zinvol is, is een andere vraag. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit wezenlijk zou bijdragen aan de oplossing van de stikstofcrisis. De oorzaken van deze crisis zijn te hoge stikstofdeposities en een inefficiënt en bureaucratisch Nederlands juridisch kader. Aan beide moet worden gewerkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2020
AA20200549

december 2020

KwartaalSignaal 157: Omgevingsrecht

R.H.W. Frins

maart 2021

KwartaalSignaal 158: Omgevingsrecht

J.A.M.A. Sluysmans

juni 2021

KwartaalSignaal 159: Omgevingsrecht

A.G.A. Nijmeijer

september 2021

KwartaalSignaal 160: Omgevingsrecht

S. Hillegers

maart 2022

KwartaalSignaal 162: Omgevingsrecht

S. Bakker

juni 2022

KwartaalSignaal 163: Omgevingsrecht

A.G.A. Nijmeijer

september 2022

KwartaalSignaal 164: Omgevingsrecht

D.G.J. Sanderink, J.J. Scheltens-Fokke

december 2022

KwartaalSignaal 165: Omgevingsrecht

A.G.A. Nijmeijer

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond