Toont alle 4 resultaten

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

A.G. Castermans

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2015
AA20150539

Een fundamenteel arrest over een fundamentele vraag: vereist de ontbindingsbevoegdheid van artikel 6:265 BW een fundamentele tekortkoming?

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 28 september 2018, nr. 18/00855, ECLI:NL:HR:2018:1810, RvdW 2018/1828 (Eigen Haard)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2019
AA20190293

Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?

M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractpartijen niet steeds een gelijke economische waarde vertegenwoordigen. Zeker voor de contractpartij die een economisch nadelige overeenkomst heeft gesloten, doet de keuze tussen deze remedies er wel degelijk toe.

Opinie | Redactioneel
februari 2018
AA20180099

Verkopen op Vinted: pakketten, plichten en kopersbescherming

L. Kremers, V. Mak

Post thumbnail Vinted is een populair platform voor de (ver)koop van bijvoorbeeld tweedehands kleding, maar, zo signaleren Vanessa Mak & Lotte Kremers in deze amuse, voor een argeloze particuliere verkoper kunnen de voorwaarden van Vinted ongunstig en oneerlijk uitpakken.

Opinie | Amuse
september 2023
AA20230614

Toont alle 4 resultaten