Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld


Hoge Raad 1 april 2016, nr. 15/00578, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond)