Dividendtoerisme: de beneficial owner in verdragssituaties


Hoge Raad 6 april 1994, nr. 28 638, ECLI:NL:HR:1994:ZC5639, BNB 1994/217. Ook bekend als marketmaker-arrest.

Belastingrecht zaak met een internationale kant waarbij het gaat om de koop van dividend bewijzen en daarmee samenhangende fiscale problematiek. De Hoge Raad oordeelt als volgt: ‘Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koper van dividendbewijzen met betrekking tot reeds gedeclareerde doch nog niet betaalbaar gestelde dividenden Koninklijke Olie heeft ingevolge het verdrag met het Verenigd Koninkrijk recht op teruggaaf van 10% dividendbelasting’. In de noot wordt verder ingegaan op de dividendbelasting en de verrekening bij internationale verhoudingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 1994

Archiefcode: AA19940841

Hoge Raad 06-04-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC5639) zaaknummer: 28 638

dividendbelasting eindheffing inkomen internationale context kapitaal vermogen

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie