dividendbelasting

Toont alle 5 resultaten

Dividendstripping: beleggen voor gevorderden met een kwade reuk

J.H.M. Arts

Post thumbnail In deze amuse schrijft Hans Arts over dividendstripping, dat niet verboden is, maar vanwege de bedoeling om fiscaal voordeel te behalen wel in een kwade reuk staat.

Opinie | Amuse
maart 2023
AA20230166

Dividendtoerisme: de beneficial owner in verdragssituaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 6 april 1994, nr. 28 638, ECLI:NL:HR:1994:ZC5639, BNB 1994/217. Ook bekend als marketmaker-arrest. Belastingrecht zaak met een internationale kant waarbij het gaat om de koop van dividend bewijzen en daarmee samenhangende fiscale problematiek. De Hoge Raad oordeelt als volgt: 'Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde koper van dividendbewijzen met betrekking tot reeds gedeclareerde doch nog niet betaalbaar gestelde dividenden Koninklijke Olie heeft ingevolge het verdrag met het Verenigd Koninkrijk recht op teruggaaf van 10% dividendbelasting'. In de noot wordt verder ingegaan op de dividendbelasting en de verrekening bij internationale verhoudingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940841

Dividendvrijstelling in Europees verband

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 6 juni 2000, nr. C-35/98, ECLI:EU:C:2000:294 (Verkooijen) In deze noot bij het arrest wordt ingegaan op de regeling van de dividendvrijstelling en de strijd van deze regeling met Europees recht, in het bijzonder de vrijheid van kapitaalverkeer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2001
AA20010167

Heffing van dividendbelasting bij kasgeldconstructie

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 15 september 1993, nrs. 27265 en 27266, ECLI:NL:HR:1993:ZC5447, BNB 1993/342 en 343 Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot in welke uitspraak de Hoge Raad de volgende rechtsregel formuleert: De verkoop van aandelen in een kasgeldvennootschap leidt niet tot heffing van dividendbelasting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940115

september 2006

Katern 100: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Toont alle 5 resultaten