Dissenting opinions


In dit redactionele artikel wordt door een redacteur ingegaan op de roep om dissenting en concurring opinions te introduceren in Nederland met het argument dat deze de rechtsvorming en rechtsontwikkeling helpen. De redacteur geeft voor en tegen argumenten en komt tot een afwijzende conclusie wat betreft invoering van de dissenting opinion.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: januari 1993

Archiefcode: AA19930004

compromis controle dissenting opinion meningsvorming rechtsvormende taak

Burgerlijk recht Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel