Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid


Het burgerlijk procesrecht van de common law landen wijkt sterk af van dat op het continent. Er lijkt echter sprake van een zekere toenadering, waarin vooral de discovery (het Anglo-Amerikaanse systee van bewijsgaring) een belangrijke rol toekomt. Discovery wordt door sommigen omarmd om knelpunten in het eigen recht op te lossen. Hier wordt ingegaan op de vraag in hoeverre inbedding daarvan aansluit bij uitgangspunten en ontwikkelingen van het Nederlandse recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Kremer, E. Rehbock

Verschijning: mei 1998

Archiefcode: AA19980448

bewijsgaring bewijsrecht common law

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Bijzonder nummer Anglo-Amerikaans recht