Deskundige of derde?

Een pleidooi voor een grotere rol van deskundigen bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen


In deze opinie betoogt Viola Bex-Reimert dat externe deskundigenrapporten wel van waarde zijn bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen. Nu uit onderzoek blijkt dat de bevordering van deskundigheid van IND-medewerkers achterblijft bij wat de staatssecretaris heeft beloofd en deze beoordeling extra expertise vergt van beslismedewerkers, dient de staatssecretaris de werkinstructie (WI) op dit punt aan te passen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): V.M. Bex-Reimert

Verschijning: september 2023

Archiefcode: AA20230644

10 Procedurerichtlijn 3:2 Awb bekeerlingen beslismedewerker deskundigen IND staatssecretaris werkinstructie

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Opinie Opiniërend artikel