Derden in het faillisementsrecht


De failliet en diens crediteuren zijn derden bij overeenkomsten die de curator met een ander sluit. Separatisten, quasi-separatisten en de fiscus zijn bij de concursus tot op zekere hoogte ‘buitenstaanders’, ofwel derden. Tegen beschikkingsonbevoegdheid van de failliet worden derden slechts in beperkte mate beschermd. Schuldeisers die niet voor het faillissementsakkoord hebben gestemd, zijn niet aan alle bedingen uit het gehomologeerde akkoord gebonden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970316

beschikkingsonbevoegdheid curator faillissement fiscus seperatist

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht