De zaak ‘Asscher’

Het 'buitenlander'tarief in de inkomstenbelasting leidt tot ongrerechtvaardigde discriminatie


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 juni 1996, ECLI:EU:C:1996:251, nr. C-107/94, BNB 1996/350 (P.H. Asscher t. Staatssecretaris van Financiën)

In deze annotatie wordt vanuit het Europese recht ingegaan op de het buitenland tarief van de inkomstenbelasting. Dit tarief is volgens het Hof van Justitie een ongeoorloofde discriminatie naar criminaliteit.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: maart 1997

Archiefcode: AA19970152

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 27-06-1996 (ECLI:EU:C:1996:251) zaaknummer: C-107/94

directe belastingen discriminatie vrij verkeer van vestiging vrij verkeer van werknemers

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie