vrij verkeer van werknemers

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

Arrest Heylens (222-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen) Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890287

De vele wegen naar een Europees sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss

Het Europees sociaal recht is moeizaam van de grond gekomen. Was het sociaal beleid in Europa aanvankelijk nauwelijks herkenbaar, sinds de jaren negentig is het een serieus onderdeel geworden van de Europese integratie. De moeizame totstandkoming van besluiten op dit gebied heeft geleid tot een grote creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Grote delen van het sociaal recht in Europa zijn nog steeds nationaal geregeld. Is het gewenst om te komen tot een meer geharmoniseerd Europees sociaal recht en voor zover het antwoord ja luidt, hoe zou dit kunnen worden gerealiseerd? In dit artikel zal om deze vraag te beantwoorden eerst de historische ontwikkeling van het Europees sociaal recht worden geschetst, om vervolgens de verschillende gehanteerde instrumenten te analyseren.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010377

De zaak ‘Asscher’

Het 'buitenlander'tarief in de inkomstenbelasting leidt tot ongrerechtvaardigde discriminatie

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 juni 1996, ECLI:EU:C:1996:251, nr. C-107/94, BNB 1996/350 (P.H. Asscher t. Staatssecretaris van Financiën) In deze annotatie wordt vanuit het Europese recht ingegaan op de het buitenland tarief van de inkomstenbelasting. Dit tarief is volgens het Hof van Justitie een ongeoorloofde discriminatie naar criminaliteit.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1997
AA19970152

januari 1988

Katern 25: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1988

Katern 27: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1989

Katern 32: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1991

Katern 39: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

juni 1992

Katern 43: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1999

Katern 72: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 2003

Katern 89: Europees recht

- UL Europa Instituut

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 96

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 31

Jipa - vrij verkeer Unieburgers

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond