De Wet straffen en beschermen: de voorwaardelijke invrijheidstelling als sluitstuk


Per 1 juli 2021 is de Wet straffen en beschermen (grotendeels) in werking getreden. Met deze wet worden verschillende aanpassingen doorgevoerd in de detentiefasering, de wijze waarop (veroordeelde) gedetineerden stapsgewijs naar hun (definitieve) invrijheidstelling worden toegeleid. In deze bijdrage gaan Noortje Tielemans & Sara Arendse in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten aanzien van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling.


Advertorial

Leergang Specialisatie strafrecht

De leergang Specialisatie strafrecht start gegarandeerd 20 sept. a.s.
Voor de raadsman die op hoog niveau in strafzaken wil optreden.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen