De Wet ongedocumenteerden


Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Geerdink

Verschijning: november 1999

Archiefcode: AA19990813

asielzoeker bewijslast Rode draad 'Bewijs en bewijsrecht' UNHCR

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Opinie Opiniërend artikelRode draad Bewijs en bewijsrecht