Toont alle 4 resultaten

Asiel? U komt (nog steeds) erg ongelegen …

C.A.F.M. Grütters

Post thumbnail Vriend en vijand is het erover eens dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel bedroevend slecht is georganiseerd. Zelfs Artsen zonder Grenzen vond het noodzakelijk om handelend op te treden. Hoe komt dat? Is dat toeval of spelen andere factoren een rol, en zo ja welke? En hoe was de opvang van vluchtelingen vroeger georganiseerd? Zijn vluchtelingen welkom?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230105

De Wet ongedocumenteerden

M. Geerdink

Inmiddels is het driekwart jaar geleden dat de Wet ongedocumenteerden in werking is getreden. Deze wet heeft een aantal nieuwe bepalingen aan de Vreemdelingenwet toegevoegd. In deze bijdrage voor de Rode Draad 'Bewijs en Bewijsrecht' wil ik nader ingaan op het bij deze wet ingevoerde artikel 15c lid 1 onder f Vw, omdat er nogal wat discussie is geweest over de bewijslast die deze bepaling aan de asielzoeker oplegt.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
november 1999
AA19990813

Pakistan en de grenzen van het vluchtelingenrecht

M.Y.A. Zieck

Meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld bevindt zich in een ‘protracted refugee situation’; ze bevinden zich al minstens vijf jaar, en soms zelf decennia in ballingschap. Marjoleine Zieck belicht de problemen rondom de opvang van vluchtelingen.

Opinie | Column
februari 2016
AA20160099

Particulier initiatief en de bescherming van vluchtelingen

Een Canadees voorbeeld dat navolging verdient

M.Y.A. Zieck

Post thumbnail Er zijn talloze vormen van particulier initiatief die zijn gericht op het bijstaan en beschermen van vluchtelingen. Een opmerkelijk voorbeeld daarvan is het Canadese ‘Private Sponsorship of Refugees Program’. Dit programma geeft Canadese burgers de mogelijkheid om vluchtelingen uit te nodigen om zich in Canada te vestigen. Een voorbeeld dat om verschillende redenen navolging verdient in Nederland.

Opinie | Amuse
juni 2015
AA20150434

Toont alle 4 resultaten