De Wet inburgering


Op 1 januari 2007 is er een nieuwe wet, de Wet inburgering, in werking getreden. Deze wet heeft als doel om derdelanders die permanent, danwel tijdelijk zich in Nederland willen vestigen het inburgeringsdiploma’ moeten behalen, dit alles om een verdere achterstand van nieuwe medelanders te voorkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Valkenburg

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AA20070253

gelijkheidsbeginsel inburgeringsexamen nieuwkomers

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving