De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)


In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de VOC die bekend staat als de eerste Nederlande kapitaalvennootschap; de voorloper van de huidige N.V. In het artikel wordt ingegaan op de zeggenschapsstructuur, bevoegdheden en aansprakelijkheidbeperkingen.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen