De universaliteit van de mensenrechten


In dit artikel als bijdrage bij de Rode draad ‘Recht & Ethiek’ komt de universaliteit van mensenrechten aan de orde. Besproken wordt in hoeverre mensenrechten in verschillende landen en culturen geldig kunnen zijn, wat hun karakter is en of zij wel de juiste maatstaf zijn voor een ‘goede samenleving’.