De tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv


Hoge Raad 11 april 2006, nr. 01324/05, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, LJN: AU9130, NJ 2006, 393

In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de reikwijdte van de motiveringsplicht geïntroduceerd met art. 359 lid 2 tweede volzin Sv.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Borgers

Verschijning: oktober 2006

Archiefcode: AA20060745

Hoge Raad 11-04-2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU9130) zaaknummer: 01324/05

motivering motiveringsplicht responsie uitdrukkelijk onderbouwd standpunt

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie