De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?


Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.A.M. van Vught

Verschijning: juni 2018

Archiefcode: AA20180449

Belgisch recht besluit cao-norm Duits recht Haviltex totstandkoming uitleg vormvrij

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Verdieping Verdiepend artikel