Belgisch recht

Toont alle 5 resultaten

Bovenmatige burenhinder door de verspreiding van schadelijke stoffen: de Belgische veroordeling van 3M

C. Borucki

Post thumbnail Het Amerikaanse chemieconcern 3M werd in België veroordeeld wegens bovenmatige burenhinder door het veroorzaken van verontreiniging met forever chemicals. Deze bijdrage bespreekt het Belgische recht over bovenmatige burenhinder. Ook voor Nederlandse juristen kan deze uitspraak relevant zijn. De PFASverontreiniging heeft zich ook naar Nederland verspreid. Het Belgische recht kan daarbij mogelijk rechtstreeks relevant zijn op basis van het internationale privaatrecht. Indirect kan het een inspiratiebron zijn voor Nederlandse vorderingen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2024
AA20240025

De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2018
AA20180449

Meergelaagdheid van rechtsordes: oude wijn in nieuwe zakken?

Twee kritische kanttekeningen bij het magistrale Algemeen Deel van Van Gerven en Lierman

C.E. Smith

Post thumbnail Met het "Algemeen Deel. Veertig jaar later" hebben Van Gerven en Lierman een magistrale studie geschreven naar de effecten van de meergelaagdheid op de nationale rechtsorde. Het is een uiterst complexe studie geworden die veel verder gaat dan een beschrijving van het recht op een bepaald grondgebied – in dit geval: België. Het is bovenal een doordenking geworden van de eisen die een dergelijk complex en meergelaagd rechtssysteem stelt aan wetgever, bestuur en rechtspraak. Een bespreking van de inhoud van dit boek kan dan ook ­onmogelijk recht doen aan de veelheid van thema’s die de auteurs behandelen. In deze bijdrage beperkt Carel Smith zich daarom tot het ingaan op twee stellingen die fundamenteel zijn voor het boek en die verband houden met zijn expertise als rechtsmethodoloog.

Literatuur | Boekbespreking
oktober 2011
AA20110753

Nederlands recht uit den vreemde

E.H. Hondius

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet.

Opinie | Column
maart 2016
AA20160170

Waar ligt de toekomst van artikel 6:170: in Wenen of in Brussel?

T. Hartlief

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
januari 2011
AA20110053

Toont alle 5 resultaten