De Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten: een goed begin, maar half werk


Steeds minder jonge meesters kiezen voor een baan in de sociale advocatuur. Niet alleen is de forfaitair vastgestelde vergoeding die sociaal advocaten ontvangen op zichzelf genomen laag, maar ook dienen zij vaak zelf de kosten van hun beroepsopleiding te dragen. Hoewel de per 1 december 2020 in werking getreden Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten aan dit laatste punt enigszins tegemoet komt, blijft structurele verbetering voor de sociale advocatuur uit.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Y.E.M. Cremers, L.G.L. Hartman-Ohnesorge

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210787

beroepsopleiding Bvr 2000 rechtsbijstand sociaal advocaat sociale advocatuur subsidie

Studie, carrière, vaardigheden AdvocatuurBeroep

Opinie Redactioneel