De strafbaarstelling van fraude onder Nederlands, Engels en Duits recht

De bescherming van het recht op eigendom of het recht op de waarheid?


Op 14 januari 2020 promoveerde Sanne Buisman aan Tilburg University op haar proefschrift ‘Contract, Tort & Crime. Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law.’ In deze bijdrage vertelt zij over haar promotie-onderzoek.