De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?


Is de Spreekuurrechter, een pilot bij de Rechtbank Noord-Nederland, een nuttige innovatie voor de geschilbeslechting in eenvoudige civiele zaken? Bestudering van het nabijheidsprincipe voor rechtspraak, de afbakening van het rechterlijke domein en een Frans voorbeeld van rechtspraakinnovatie maakt duidelijk dat de proef potentieel heeft maar ook kritisch moet worden bekeken.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Mak

Verschijning: april 2017

Archiefcode: AA20170291

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtMetajuridica RechtsplegingRechtstheorieRechtsvergelijking

Verdieping Verdiepend artikel