De SGP, subsidie en vrouwen


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 5 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB9493, LJN: BB9493, nr. 200609224/1

Kortmann gaat bij deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State in op een tweetal kwesties uit de SGP-zaak, te weten de de afstand van grondrechten en de subsidiëring van politieke partijen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: april 2008

Archiefcode: AA20080291

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 05-12-2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BB9493) zaaknummer: 200609224/1

beperking grondrechten discriminatie godsdienstvrijheid grondrechten subsidie

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie