De rol van rechtsvergelijking bij de totstandkoming van wetten


In dit artikel beschrijft de auteur aan de hand van een op hande zijnd proefschrift de gebruikmaking van rechtsvergelijking bij de totstandkoming van wetten. Als begintpunt gaat de auteur in op het gebruik van rechtsvergelijking bij het BW en de Awb. Van daaruit worden vragen geformuleerd zoals: 'Waarom moet er gebruik worden gemaakt van rechtsvergelijking voor de totstandkoming van wetgeving?' en 'Wanneer moet er rechtsvergelijking bedreven worden?' en 'Welke rechtsstelsels dienen er bekeken te worden?'. Verder in het artikel wordt daar antwoord op gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Polak

Verschijning: mei 1994

Archiefcode: AA19940297

advies buitenlandse rechtsstelsels Raad van State rechtsvergelijking wetgeving

Metajuridica Rechtsvergelijking

Bijzonder nummer Rechtsvergelijking