De Regeling van Rechtsmiddelen in de Vreemdelingenwet


In juli 1987 verscheen het Voorontwerp van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Hoewel dit Voorontwerp (nog) geen wetsvoorstel is (1988), is het toch een nadere bestudering waard. In onderstaand artikel wordt aan een deel van het Voorontwerp, namelijk voorzover het betrekking heeft op de rechtsmiddelen voor vreemdelingen, aandacht besteed. Nagegaan wordt of de voorgestelde regeling een verbetering vormt ten opzichte van de huidige.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.F. Dam

Verschijning: September 1988

Archiefcode: AA19880503

Arob-procedure asielzoeker beroep bezwaar rechtsbescherming rechtsmiddelen uitzetting vergunning vluchtelingen

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Verdieping Studentartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen