uitzetting

Resultaat 1–12 van de 72 resultaten wordt getoond

De dialoog tussen bestuursrechters over uit Oekraïne gevluchte derdelanders

De Regeling van Rechtsmiddelen in de Vreemdelingenwet

I.F. Dam

In juli 1987 verscheen het Voorontwerp van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Hoewel dit Voorontwerp (nog) geen wetsvoorstel is (1988), is het toch een nadere bestudering waard. In onderstaand artikel wordt aan een deel van het Voorontwerp, namelijk voorzover het betrekking heeft op de rechtsmiddelen voor vreemdelingen, aandacht besteed. Nagegaan wordt of de voorgestelde regeling een verbetering vormt ten opzichte van de huidige.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880503

De zeer tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne

juni 1991

Katern 39: Vreemdelingenrecht

, P. Boeles

juni 1996

Katern 59: Penitentiair recht

M.M. Boone

juni 2000

Katern 75: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 2001

Katern 80: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

september 2002

Katern 84: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-07-2021

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 58

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 62

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 65

Resultaat 1–12 van de 72 resultaten wordt getoond