De rechter veroordeeld


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de omgang van de burgers met de rechterlijke macht in Nederland en Engeland. In Engeland wordt ieder jaar een lijst van slects presterende rechters gepubliceerd in een juridisch tijdschrift. In het artikel wordt betoogd dat dit in Nederland afbreuk zou doen in het vertrouwen van de rechterlijke macht en de symboolfunctie voor het recht die rechters hebben.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Veen, A.J. Verheij

Verschijning: juli 1994

Archiefcode: AA19940485

rechterlijke macht rechtseenheid rechtvaardigheid symbool

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel