De rechter als getuige


Hoge Raad 7 juni 2002, nr. C00/266HR, ECLI:NL:HR:2002:AE0651, RvdW 2002, 981 (Mr. X./Van Dommelen en Domaro BV)

Ook voor de kantonrechter die geen proces-verbaal heeft opgemaakt van een comparitie van partijen, geldt de verplichting, als verwoord in artikel 165 lid 1 Rv, om als getuige (in hoger beroep) een verklaring af te leggen (in casu over hetgeen tijdens die comparitie is voorgevallen).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: december 2002

Archiefcode: AA20020902

Hoge Raad 07-06-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE0651) zaaknummer: C00/266HR

comparitie van partijen getuigen

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie