raio-opleiding

Toont alle 3 resultaten

De RAIO-opleiding: van A tot E

J. van Hees

Rechter en officier van justitie zijn naast advocaat en notaris traditioneel juridische beroepen. Vele afgestudeerden solliciteren bij de Minister van Justitie naar een plaats binnen de raio-opleiding, dien hen uiteindelijk in staat zal stellen het vak van rechter of officier van justitie uit te oefenen. Hoe word je raio? Wat doet een raio eigenlijk? Hoe wordt een raio begeleid tijdens zijn opleiding? En, ben je als raio gegarandeerd van een baan in de magistratuur? In het onderstaande zal, in de vorm van een verslag van een bezoek aan arrondisementsparket Breda waar gesproken is met hoofdzakelijk staande magistraten die de raio-opleiding hebben gevogld en verschillende raio`s., getracht worden antwoord te geven op deze vragen. Tevens zal kort worden ingegaan op de (mogelijk) toekomstige vernieuwing van de selectieprocedure.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1999
AA19990733

De raio-opleiding. Een persoonlijk verslag

S. van Lokven

Een verslag van de raio-opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2004
AA20040472

De raio: een schaap met vijf poten? Nee, geen schaap!

L.A.M. van Dijke

Post thumbnail "In 2020 bent u rechter of officier van justitie. U hebt dan net de raio-opleiding afgerond. Waarom bent u daarvoor geselecteerd? Welke eisen worden aan u gesteld? Vragen die u zelf moet beantwoorden, vragen die ook de omgeving aan u stelt. Kernwoorden: robuust en pit! Dat bent u, dan hebt u … en nog meer. Lees waarom."

Perspectief | Perspectiefartikel
december 2010
AA20100897

Toont alle 3 resultaten