De raadsman die verzuimde hoger beroep in te stellen


Hoge Raad 12 januari 2016, nr. 15/01079, ECLI:NL:HR:2016:16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kooijmans

Verschijning: april 2016

Archiefcode: AA20160274

Hoge Raad 12-01-2016 (ECLI:NL:HR:2016:16) zaaknummer: 15/01079

aanwenden rechtsmiddel advocaat Andreyev appeltermijn brief Czekalla fair trial

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie